Investirajte u Crnoj Gori

Poštovani investitori,

Neke stvari se čine prosto neraskidivim, poput ljeta i mora, zime i snijega, te tako i atraktivne Crne Gore i sigurnih investicija. Crna Gora, nerijetko nazvana “Biserom Mediterana”, predstavlja svojevrsno područje za ulaganja.

Mi, u Agenciji za investicije Crne Gore, nudimo profesionalne i sveobuhvatne smjernice tokom cijelog procesa, počevši od momenta donošenja odluka, kao i pružanja stručnih i blagovremenih usluga. U cilju zadovoljavanja potreba potencijalnih investitora, pružamo kako opšte tako i informacije koje se tiču industrije, organizujući odgovarajuće sastanke u sklopu poslovnih posjeta zainteresovanih kompanija Crnoj Gori, usko sarađujući sa vladinim tijelima, a sve u cilju omogućavanja preduzimanja adekvatnih akcija i donošenje odluka od obostranog značaja i interesa.

Prepoznati smo kao katalizator novih poslovnih prilika i naša strategija je jednostavna. Prije svega, savjetujemo. Dalje, planiramo. Nakon toga, sprovodimo zacrtano i konačno uživamo u zajedničkom kranjem rezultatu. Tu smo kao siguran, početni oslonac investritorima, za vrijeme i nakon samog investiranja, na raspolaganju sa savjetima u različitim aspektma poslovanja u Crnoj Gori, odnosno, detaljnim uputstvima u vezi sa registracijom, porezima, podsticajima, istraživanjem tržišta, odnosno organizaciji posjeta na terenu i saradnji sa drugim relevantnim institucionalnim jedinicama.

Naš zadatak je da budemo na usluzi potencijalnom stranom investitoru, obezbjeđujući uslove, zahvaljujući kojima obje strane na dobitku zadovoljno napuštaju pregovarački sto.

Ukoliko želite da proširite svoje poslovanje, ulaganje u Crnu Goru je zasigurno dobar početak. Više ste nego dobrodošli, budite slobodni da nas kontaktirate, zadovoljstvo nam je da budemo početna spona vašeg poslovanja u Crnoj Gori.