Faq

Često postavljena pitanja

Poštovani, od preduzeća sam dobio kovertu za prijavu godišnjeg poreza na ekstraprofit. Moja zarada u 2011 god. je iznosila Neto 1.018.309 eura. Pošto sam imao kredit za stan od firme u visini 50.000 EUR. firma mi je omogućila otkup kredita i ja sam podigao kredit od banke i otplatio polovinu duga, a polovinu mi je firma oprostila. Prilikom podizanja kredita i prebacivanja novca od banke na račun firme plaćen je PDV-e sve po propisima. Na mojoj koverti za godišnji porez stoji iz i iznos od 2.932.512 eura. koje mi je oprostila firma pa me interesuje dali ja spadam u dužnike da plati porez na ekstraprofit.

Poštovani, oprost duga smatra se zaradom i firma je bila u obavezi da plati porez i doprinose (ne pdv ). To znači da ste u obavezi da do 15.03.2012. predate PPDG 5 i platite porez na ekstraprofit. Srdačan pozdrav, Milena Maksimović,dipl.oec.

Poštovani, od preduzeća sam dobio kovertu za prijavu godišnjeg poreza na ekstraprofit. Moja zarada u 2011 god. je iznosila Neto 1.018.309 eura. Pošto sam imao kredit za stan od firme u visini 50.000 EUR. firma mi je omogućila otkup kredita i ja sam podigao kredit od banke i otplatio polovinu duga, a polovinu mi je firma oprostila. Prilikom podizanja kredita i prebacivanja novca od banke na račun firme plaćen je PDV-e sve po propisima. Na mojoj koverti za godišnji porez stoji iz i iznos od 2.932.512 eura. koje mi je oprostila firma pa me interesuje dali ja spadam u dužnike da plati porez na ekstraprofit.

Poštovani, oprost duga smatra se zaradom i firma je bila u obavezi da plati porez i doprinose (ne pdv ). To znači da ste u obavezi da do 15.03.2012. predate PPDG 5 i platite porez na ekstraprofit. Srdačan pozdrav, Milena Maksimović,dipl.oec.

Poštovani, od preduzeća sam dobio kovertu za prijavu godišnjeg poreza na ekstraprofit. Moja zarada u 2011 god. je iznosila Neto 1.018.309 eura. Pošto sam imao kredit za stan od firme u visini 50.000 EUR. firma mi je omogućila otkup kredita i ja sam podigao kredit od banke i otplatio polovinu duga, a polovinu mi je firma oprostila. Prilikom podizanja kredita i prebacivanja novca od banke na račun firme plaćen je PDV-e sve po propisima. Na mojoj koverti za godišnji porez stoji iz i iznos od 2.932.512 eura. koje mi je oprostila firma pa me interesuje dali ja spadam u dužnike da plati porez na ekstraprofit.

Poštovani, oprost duga smatra se zaradom i firma je bila u obavezi da plati porez i doprinose (ne pdv ). To znači da ste u obavezi da do 15.03.2012. predate PPDG 5 i platite porez na ekstraprofit. Srdačan pozdrav, Milena Maksimović,dipl.oec.

Poštovani, od preduzeća sam dobio kovertu za prijavu godišnjeg poreza na ekstraprofit. Moja zarada u 2011 god. je iznosila Neto 1.018.309 eura. Pošto sam imao kredit za stan od firme u visini 50.000 EUR. firma mi je omogućila otkup kredita i ja sam podigao kredit od banke i otplatio polovinu duga, a polovinu mi je firma oprostila. Prilikom podizanja kredita i prebacivanja novca od banke na račun firme plaćen je PDV-e sve po propisima. Na mojoj koverti za godišnji porez stoji iz i iznos od 2.932.512 eura. koje mi je oprostila firma pa me interesuje dali ja spadam u dužnike da plati porez na ekstraprofit.

Poštovani, oprost duga smatra se zaradom i firma je bila u obavezi da plati porez i doprinose (ne pdv ). To znači da ste u obavezi da do 15.03.2012. predate PPDG 5 i platite porez na ekstraprofit. Srdačan pozdrav, Milena Maksimović,dipl.oec.