Da li znaš? Poslodavac ne mora uvijek da plaća poreze i doprinose za novozaposlene radnike u punom iznosu.

by Vesna Rečević
9 Okt 2021
Povezani članci

Da li znate? Ukoliko ste žena preduzetnica imate veliku šansu da dobijete besplatnu pomoć države.

22 Sept 2021

Da li znaš? Poslodavac ne mora uvijek da plaća poreze i doprinose za novozaposlene radnike u punom iznosu.

9 Okt 2021

Porez na dobit je ustvari porez na vaš finansijski uspjeh!

22 Sept 2021
10 Nov

Poslodavac ne mora uvijek da plaća poreze i doprinose za novozaposlene radnike u punom iznosu.

Vlada subvencionira zapošljavanje novih radnika na sledeći način: Subvencije za novozaposlene radnike u iznosu 90% do kraja 2021. godine Subvencije za novozaposlene radnike u iznosu 60% do kraja 2022. godine Subvencije za novozaposlene radnike u iznosu 30% do kraja 2023. godine

Vlada Crne Gore je predvidjela posebnu mjeru za podsticanje novog zapošljavanja u 2021. godini.

Kako?

1. Poslodavac mora da zasnuje radni odnos do 31.12.2021. godine na neodređeno vrijeme, sa licem koje ima prebivalište na teritoriji Crne Gore.

2. Novozaposleno lice mora da se nalazi na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore duže od tri mjeseca.

3. Poslodavac, navedenim zapošljavanjem, treba da poveća broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar 2020. godine.